Avaluació Talleristes

Identificació de l'activitat
Dia de realització de l'activitat*
Hora d'inici de l'activitat*
Hora de finalització de l'activitat*
Curs i grup*
Municipi*
Dades sobre la dinàmica
(si pertanyen a algun col·lectiu, grup i/o altres dades significatives)
Grau d'adequació pedagògica
Ha funcionat l'activitat*
S’han hagut de reformular les activitats previstes?*
Com s'han hagut de reformular les activitats previstes?
Hi ha hagut alguna incidència o altres aspectes a destacar?*
Quina incidència o altres aspectes a destacar?
Expectatives de grup
La gestió de la sol·licitud ha estat fàcil*
Organització
Valoreu de 0 a 5 l’organització (inscripció, comunicació, atenció rebuda, etc.) *
Adjunteu fotografies de l’activitat
Maximum file size: 2 MB
Adjunteu fotografies de l’activitat